ไม่มีหมวดหมู่

วันสิริ อ่องอําไพ-เสน่ห์จันทร์ประกายดาว Homalomena Rubescens Variegated

1:🙏🏻ปู่จ๋า ย่าจ๋า ลูกขอตั้งจิตที่ตั้งมั่นศรัทธา อัญเชิญองค์ปู่องค์ย่า

🙏🏻ปู่จ๋าย่าจ๋าลูกขอตั้งจิตที่ตั้งมั่นศรัทธาอัญเชิญองค์ปู่องค์ย่ามาประสิทธิพระพรชัยให้แก่ข้าพเจ้านางภูรดาบุญใหญ่ในเวลาบัดนี้เถิดขอความไม่ดีทั้งหลายจงพินาศสิ้นไปขอความเป็นมงคลทั้งหลายความสวัสดีมีชัยทั้งหลายจงมีแด่ตัวข้าพเจ้าและครอบครัว

🙏🏻ขอองค์ปู่องค์ย่ามาอยู่กับลูกหลานตามความฝันที่ปู่จ๋ามาเข้าฝันหลายต่อหลายครั้งบัดนี้หลานทำตามสัญญาแล้วนะคะ

2:เสน่ห์จันทร์ประกายดาว Homalomena Rubescens Variegated

2021/12/3วิเคราะห์ใบหน้า:ดูรายงานเกี่ยวกับรูปหน้าของคุณ

You may also like...