ไม่มีหมวดหมู่

พี่เก๋ไก๋เลิกกับพี่ไปป์-มีมหลกๆทำให้ไครดูก็ไม่รู้

1:มีมหลกๆทำให้ไครดูก็ไม่รู้

7/31วิเคราะห์ใบหน้า:ดูรายงานเกี่ยวกับรูปหน้าของคุณ

2:#สิ่งที่ผู้หญิงชอบแต่มักจะไม่ได้รับ🥺

3:Respect.

ให้เกียรติคนอื่นให้เกียรติตนเองแล้วคนอื่น…จะให้เกียรติเรา

รักคนอื่นรักตนเองแล้ว…คนอื่นจะรักเรา

5/26วิเคราะห์ใบหน้า:ดูรายงานเกี่ยวกับรูปหน้าของคุณ

4:เผลอเก่ง

9/2วิเคราะห์ใบหน้า:ดูรายงานเกี่ยวกับรูปหน้าของคุณ

5:คนที่ใช่มันไม่ต้องพยายาม

𝓣𝓱𝓮𝓶𝓸𝓼𝓽𝓲𝓶𝓹𝓸𝓻𝓽𝓪𝓷𝓽𝓽𝓱𝓲𝓷𝓰𝓲𝓼𝓽𝓸𝓮𝓷𝓳𝓸𝔂𝔂𝓸𝓾𝓻𝓵𝓲𝓯𝓮–𝓽𝓸𝓫𝓮𝓱𝓪𝓹𝓹𝔂.𝓘𝓽&

6:ก็เราไม่ใช่ คนที่ใช่ เขาเลยไม่มอง

7:อยากได้

3/2วิเคราะห์ใบหน้า:ดูรายงานเกี่ยวกับรูปหน้าของคุณ

8:คงไม่ดีเท่าคนอื่นเขา

You may also like...